Par Assistentis

Vairāk laika pacientiem!

Vai tas maz ir iespējams? 

Mēs ticam, ka JĀ - to var paveikt izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju sasniegumus.

Vai varbūt ir kāda cita joma, kura prasās pēc uzlabojumiem - tad mums jātiekas lai veiktu "izmeklējumus" un noteiktu "diagnozi".

 

Mēs esam ...

 • assistentis (latīņu) – tas kurš palīdz
 • Veselības aprūpes IT risinājumu uzņēmums
 • Ārstniecības iestādes vadītāja partneris: risinam ārstniecības iestāžu problēmas un vajadzības, palīdzam rast atbildes uz iestādes vadītāju jautājumiem ar tehnoloģisko risinājumu palīdzību – pacientu dati, klīniskie dati, datu apstrāde, datu drošība, statistika, analīze, uzņēmuma ieņēmumu un izmaksu kontrole, integrācija ar citiem risinājumiem, datu apmaiņa ar trešo pušu sistēmām, PREDA, DRG, medicīnas klasifikatori un protams arī visa obligātā E-veselībai nepieciešamā funkcionalitāte (e-DNL, e-receptes, ...)

Vīzija

 • Mēs esam Latvijas veselības aprūpes IT risinājumu uzņēmums #1 ar klientiem Latvijā un ārvalstīs (... esam ceļā)
 • Mūsu risinājumi pievieno vērtību
 • Mūsu panākumi ir mūsu klientu atrisinātie izaicinājumi

Risinājumi ārstniecības iestādēm

Tām ārstniecības iestādēm kurām ir pašu izstrādātas un gadu gaitā pilveidotas sistēmas mēs palīdzam pieslēgties E-veselībai, izmantojot īpaši veidoto ElinkTM risinājumu:

 • Tas ļaus Jūsu iestādes izstrādātājiem visu uzmanību veltīt jaunas funkcionalitātes izstrādei un iekonomēs gan laiku, gan arī naudu. Turklāt Elink integrācija ir daudz, daudz vienkāršāka salīdzinot ar pūlēm, kuras jāvelta E-veselības pieslēguma izstrādei un apjomīgai testēšanai. Mēs jau to esam izdarījuši Jūsu vietā!
 • Jūs vienmēr būsiet gatavi visām izmaiņam un jaunumiem, kuri tiks ieviesti E-veselības sistēmā. Arī mēs paši izmantojam ElinkTM lai savas sistēmas pieslēgtu E-veselības pakalpojumiem.
 • Jums būs pieeja arī visiem klasifikatoriem, turklāt mūsu risinājums strikti atseko versiju maiņu un datu pareizību (par to variet apjautāties NVD speciālistiem).

 

Veselības centriem, slimnīcā, ambulatorajām iestādēm, kuras ir izvēles priekšā, mums ir risinājums, kurš nodrošina ambulatorās iestādes darbam nepieciešamo funkcionalitāti  (top arī mājasaprūpe, dienas stacionārs, stacionārs un citi moduļi):

 • Pirmkārt - vienkāršu lietojamību
 • Visu nepieciešamo pamatfunkcionalitāti elektroniskai pacienta un ārstniecības dokumentu apritei (reģistratūra, kalendārs, plānošana, pacientu pieņemšana, talonu veidošana un nosūtīšana NVD, statistika, atskaites, lietotāju pārvaldību, obligāto E-veselības finkcionalitāti, visu datu pārbaudi atbilstoši pieejamajiem medicīnas klasifikatoriem lai maksimāli novērstu kļūdas un nelietderīgo laiku to labošanai). Atbilstību drošības prasībām, visu notikumu reģistrāciju.
 • Īpašu pilnvaru mehānismu ārsta-māsas sadarbības organizēšanai
 • Datu drošu uzglabāšanu (tie neglabājas uz datoriem). Rezerves kopiju veidošanu un datu atjaunošanu.
 • Sistēmas administrēšanu un tehnisko uzturēšanu.

 

Lielajām ārstniecības iestādēm:

 • Šeit vietā ir mūsu klīnisko datu platforma Assistentis MedicusTM
 • Šī ir platforma uz kuras iespējams veidot jaunus funkcionālus moduļus arī saviem spēkiem.
 • Parasti lielās ārstniecības iestādēs ir vairākas sistēmas un visbiežāk šīs sistēmas “nesarunājas” un darbs notiek uz vairākām sistēmam vienlaicīgi – tas nav ļoti ērti, tas prasa daudz vairāk laika no lietotājiem. Tomēr izmantojot Assistentis MedicusTM platformu ir iespējams visus datus padarīt pieejamus un panākt lai ārstiem un māsām būtu iespējams strādāt ar vienotu sistēmu. Ir daudz priekšrocību šādai pieejai un viena no būtiskākajām – šodienas “zelts” ir informācija un tā kļūst pieejama analīzei un lēmumu pieņemšanai – tātad uzņēmuma vadības vajadzībām.

Vēsture

 • Uzņēmums izveidots 2013. gada septembrī. Uzņēmuma dibinātāji ir divi Fizmati – datoriķis un fiziķis.
 • Uz šo soli mūs pamudināja vairākas veselības aprupē redzamās tendences, kuru ieviešana dzīvē prasa kardināli savādākus risinājumus. Proti: nepieciešamība pēc klīnisko datu apstrādes, E-veselības ieviešana, EU personas datu drošības regula, DRG principu ieviešana, interese par kvalitātes sistēmu ieviešanu un tam sekojošo procesu sakārtošanu, darba plūsmu ieviešana (WorkFlow) - tā ir pilnīgi cita pieeja, citas vajadzības, cita informācija. Daudz vairāk informācijas. Cita pieeja pacientu datu drošībai.
 • 2014. gadā uzsākām veidot platformu, kura mums ļautu veidot dažādas aplikācijas, moduļus, risinājumus jau dudz vienkāršākā un ātrākā veidā būvējot pietiekami komplicētus risinājumus. Šo platformu mēs piedāvājam izmantot arī mūsu partneriem kuri vēlas veido specializētus risinājumus kādai konkrētai medicīnas jomai vai vajadzībai.
 • 2014. gada beigās nolēmām, ka piedalīsimies E-veselības sistēmas testēšanā. Tā sanāca, ka esam bijuši ļoti aktīvi testētāji un palīdzējuši identificēt un novērst daudzas kļūdas. Protams šajā procesā mēs ieguvām arī ļoti lielu pieredzi un pārbaudijām arī mūsu risinājumus.
 • Rezultātā bijām pirmie, kuri 2016. gada vasarā saņēma NVD apstiprinājumu par veiktajiem testiem un noslēdzām pirmo Datu operatora līgumu, kas mums deva piekļuvi datiem un iespēju nodot šos datus arī mūsu klientiem E-veselības pakalpojumu nodrošināšanai.
 • Mūsu klients Saldus medicinas centrs bija pirmā ārstniecības iestāde Latvijā, kura noslēdza ar NVD pirmo līgumu par pieslēgšanos E-veselības sistēmai un reāli sāka izmantot E-veselības pakalpojumus jau 2016. gada novembrī.
 • Jau no 2015 gada esam arī starptautiskās medicīnas datu standartizācijas organizācijas HL7 biedri. HL7 ir standarts, kuru uztur daudzas iekārtas un sistēmas un līdz ar to tas ievērojami atvieglo datu apmaiņu starp šādām iekārtām un sistēmām. Arī Latvijas E-veselības sistēma ir bāzēta uz HL7 pamatiem.
 • Ir 2017. gads un mūsu ceļs ved tālāk...