Pakalpojumi Slimnīcām

Slimnīcām

Assistentis Medicus nodrošina efektīvu, standartiem atbilstošu veselības aprūpes klīnisko datu uzkrāšanu, apstrādi un pārvaldību. Produkta mērķis ir samazināt ārstniecības iestādes datu apstrādes un sistēmu integrācijas izmaksas.

hospital-icon-grey.png

Assistentis Medicus ir modulāra, procesu orientēta, inovatīva veselības informātikas sistēma.

HL7 RIM datu struktūrās saglabātie klīniskie dati ir gatavi apmaiņai ar citām sistēmām, analīzei, kvalitātes mērījumu veikšanai un statistikai.

Risinājums nodrošina efektīvu, standartiem atbilstošu veselības aprūpes klīnisko datu uzkrāšanu, apstrādi un pārvaldību. Produkta mērķis ir samazināt ārstniecības iestādes datu apstrādes un sistēmu integrācijas izmaksas. Produkta galvenās funkcijas (īpašības) ir:

 • Standartiem atbilstoša klīnisko datu uzglabāšanas sistēma (sistēma būvēta uz HL7 standartu pamata, kas ļauj veikli veikt datu apmaiņu ar dažādām medicīnas iekārtām kā arī Latvijas un citu valstu e-veselības sistēmām);
 • Brīvi paplašināma medicīnisko dokumentu nomenklatūra (iestāde var paplašināt sistēmā atbalstīto elektronisko dokumentu klāstu ar pēc noteiktas metodikas izstrādātiem jauniem dokumentu veidiem);
 • Inovatīvs procesu vadības rīks ārstniecības iestāžu procesu atbalstam (iestāde var definēt savus procesus un piesaistīt tos pacienta un medicīnas personāla atrašanās vietai, tiesībām, diennakts laikam);
 • Augsta līmeņa konfigurējama pieejas kontroles un audita sistēma, atbilstība personas datu aizsardzības likumiem.
 • Izveidot un pārbaudīt pacientu indentifikāciju, izmantojot elektroniski nolasāmus identifikatorus (kādu no: RFID, NFC, svītru kods, u.c.);

 Ieguvumi:

 • datu drošība,
 • datu pieejamība,
 • darba efektivitāte,
 • procesu definīcijas, mērījumu un analīzes iespējas, 
 • sistēma viegli paplašināma ar jauniem procesiem un dokumentu veidiem,
 • sistēma apzinās lietotāja atrašanās vietu un un nodrošina šīs informācijas izmantošanu procesu vadībā un pieejas kontrolē,
 • IT infrastruktūras un procesu optimizācija,
 • Kvalitātes mērījumi,
 • Integrācija ar e-veselību,
 • nepieciešamais atbalsts DRG norēķiniem,
 • Integrācija ar citām medicīnas sistēmām un iekārtām.